วิธีการจัดระเบียบสติ้กเกอร์ในโปรแกรม Line ใน iPhone

Image

สำหรับขั้นตอนการจัดระเบียบให้กับสติ้กเกอร์ในโปรแกรม line สำหรับ iPhone เพื่อให้สะดวกและใช้งานได้ง่ายมีดังนี้ครับ

1. ขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ Settings ก่อนเลยครับ

2. เมื่อเข้ามาแล้วให้ทำการแตะไปที่ Stickers

3. จากนั้นเลือก My Stickers แล้วไปที่ EDIT ที่ด้านขวาหน้าจอครับ

4. จากนั้นให้เราทำการกดสติ้กเกอร์ที่ต้องการย้ายโดยการแตะที่ชื่อนั้นค้างไว้แล้วเลื่อนเพื่อย้ายไปตำแหน่งที่ต้องการได้เลยครับ