คีย์ลัดต่างๆในการใช้งานเว็บเบราเซอร์ Firefox

Imageสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานเว็บเบราเซอร์ Firefox แล้วหละก็ ในทิปนี้แอดมินมาแนะนำปุ่มคีย์ลัดต่างๆที่สามารถใช้งานได้ใน Firefox กันนะครับ ซึ่งมีปุ่มต่างๆดังต่อไปนี้

 •     กดปุ่ม Ctrl + Tab หรือ Ctrl + PageDown ช่วยในการเลื่อน Tab เลือกไปข้างหน้า หรือจากซ้ายไปขวา
 •     กดปุ่ม Ctrl + Shift + Tab หรือ Ctrl + PageUp ช่วยในการเลื่อน Tab เลือกย้อนกลับ หรือจากขวาไปซ้าย
 •     กดปุ่ม Ctrl + (1-9) ช่วยในการเลือก Tab ตามลำดับการเปิด Tab 1-9
 •     กดปุ่ม Ctrl + N เปิดหน้าต่างไฟร์ฟ๊อกซ์ใหม่
 •     กดปุ่ม Ctrl + T เปิด Tab ใหม่
 •     กดปุ่ม Ctrl + L หรือ Alt + D หรือ F6 เพื่อให้โฟกัสเคอร์เซอร์ไปอยู่ที่ Address bar
 •     Ctrl + K หรือ Ctrl + Eเพื่อให้โฟกัสเคอร์เซอร์ไปอยู่ที่ Search bar
 •     กดปุ่ม Ctrl + O เปิดไฟล์
 •     กดปุ่ม Ctrl + W ปิด Tab หรือหน้าต่างที่มี Tab เดียว
 •     กดปุ่ม Ctrl + Shift + W ปิดหน้าต่าง
 •     กดปุ่ม Ctrl + S บันทึกไฟล์
 •     กดปุ่ม Ctrl + P พิมพ์หน้าเว็บเพจ
 •     กดปุ่ม Ctrl + F หรือ F3 เพื่อเรียกใช้ Search tool bar
 •     กดปุ่ม Ctrl + G หรือ F3 เพื่อค้นหาต่อไป
 •     กดปุ่ม Ctrl + Shift + G หรือ Shift + F3 เพื่อค้นหาย้อนกลับ
 •     กดปุ่ม Ctrl + B หรือ Ctrl + I เพื่อเรียกใช้ Bookmarks sidebar
 •     กดปุ่ม Ctrl + H เพื่อเรียกใช้ History sidebar.
 •     กดปุ่ม Escape หยุดการโหลดหน้าเว็บเพจ
 •     กดปุ่ม Ctrl + R หรือ F5 เพื่อรีโหลดหน้าเว็บเพจ
 •     กดปุ่ม Ctrl + Shift + R หรือ Ctrl + F5 เพื่อรีโหลดหน้าเว็บเพจใหม่ โดยไม่ต้องดึงจากแคช
 •     กดปุ่ม Ctrl + U ดูซอสโค้ดหน้าเว็บเพจนั้นๆ
 •     กดปุ่ม Ctrl + D: เพื่อ Bookmark หน้าเว็บเพจนั้นๆ
 •     กดปุ่ม Ctrl + NumpadPlus หรือ Ctrl + Equals (+/=) เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษรในหน้าเว็บเพจ
 •     กดปุ่ม Ctrl + NumpadMinus หรือ Ctrl + Minus เพื่อลดขนาดตัวอักษรในหน้าเว็บเพจ
 •     กดปุ่ม Ctrl + Numpad0 หรือ Ctrl + 0 เซ้ตขนาดตัวอักษรเป็นขนาดดีฟอลต์
 •     กดปุ่ม Alt + Left หรือ Backspace ย้อนกลับไปหน้าเว็บเพจที่ผ่านมา
 •     กดปุ่ม Alt + Right หรือ Shift + Backspace: เลื่อนไปเปิดหน้าเว็บเพจถัดไป
 •     กดปุ่ม Alt + Home เปิดหน้าแรก
 •     กดปุ่ม Ctrl + M เปิดหน้าสำหรับเขียนเมล์ใหม่ โดยเรียกใช้ mail client default ที่ติดตั้งลงไว้ในเครื่อง
 •     กดปุ่ม Ctrl + J เปิดหน้าต่างจัดการดาวน์โหลดไฟล์
 •     กดปุ่ม Apostrophe (’) ค้นหาลิงค์ในหน้าเว็บเพจตามคีย์เวิร์ดที่ค้นหา
 •     กดปุ่ม Slash (/) ค้นหาข้อความในหน้าเว็บเพจตามคีย์เวิร์ดที่ค้นหา