Philips SHL5003 (Out Of Stock)

Philips SHL5003 (Out Of Stock)

0 บาท

Philips SHL5003
Philips SHL5003
Philips SHL5003
Philips SHL5003
Philips SHL5003
Philips SHL5003
Philips SHL5003

Overview

Philips SHL5003 (MP3 HEADPHONE)


คุณสมบัติ
 - หูฟังน้ำหนักเบา ปรับเลื่อนขนาดให้พอดีกับศีรษะได้
 - ลำโพงขนาด 30 มม. ให้พลังเสียงดีเยี่ยมพร้อมขับเบส และลดเสียงรบกวนจากภายนอก
 - สายยาว 1.2 ม
 - พับให้แบนราบได้ สะดวกแก่การจัดเก็บและพกพา

Philips SHL5003

หมายเหตุ: สินค้ารับประกัน 1 ปี จากผู้นำเข้าเมืองไทย

Product Specs

Philips SHL5003 (MP3 HEADPHONE)


คุณสมบัติ
 - หูฟังน้ำหนักเบา ปรับเลื่อนขนาดให้พอดีกับศีรษะได้
 - ลำโพงขนาด 30 มม. ให้พลังเสียงดีเยี่ยมพร้อมขับเบส และลดเสียงรบกวนจากภายนอก
 - สายยาว 1.2 ม
 - พับให้แบนราบได้ สะดวกแก่การจัดเก็บและพกพา

Philips SHL5003

หมายเหตุ: สินค้ารับประกัน 1 ปี จากผู้นำเข้าเมืองไทย

What We Think

Philips SHL5003

User Reviews