อะไรคือ แจ็ค 3.5 มม.

Jack 3.5
รูเสียบแจ็ค 3.5 มม. (หรือบางแห่งเรียกว่าขนาด 1/8") เป็นช่องเสียบสำหรับรองรับหัวเสียบขนาด 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อ
สัญญาณเสียง ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับเครื่องเสียง เช่น หูฟัง กับเครื่องเล่น MP3 หรือลำโพง กับคอมพิวเตอร์  ซึ่งส่วนใหญ่
เรียกตัวหัวเสียบว่า หัวแจ็ค 3.5 มม. คู่กับรูเสียบแจ็ค 3.5 มม.

สำหรับสายต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องเสียง ที่ใกล้เคียงกันนั้น นอกจากหัวแจ็ค 3.5 มม.แล้ว ยังมีหัวเสียบขนาด 6.35 มม.(1/4")
ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากันสองเท่า และยังมีหัวแจ็คขนาดเล็กที่เรียกว่า 2.5 มม. (3/32") ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการ
เชื่อมต่อระหว่างหูฟังและโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่งเหมาะสมกว่าขนาด 3.5 มม. ด้วยขนาดที่เล็กกว่าเหมาะกับมือถือขนาดเล็ก

หัวแจ็ค 3.5 มม. มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า TRS connector ซึ่งโดยทั่วไปหากใช้กับเครื่องเสียงในระบบสเตอริโอจะมีวงแหวน
เป็นสี แบ่งแยกเสียงสู่ลำโพงซ้าย-ขวา และสายดิน ซึ่งตรงปลายหัวต่อจะเป็นสัญญาณเสียงด้านซ้าย ต่อด้วยวงแหวนกั้นและถัด
เข้ามาจะเป็นสัญญาณเสียงด้านขวา ทั้งนี้สำหรับหัวแจ็คแบบโมโน ที่ไม่มีการแบ่งเสียงซ้าย-ขวา จะมีตัวให้สัญญาณเสียงโมโน
ตรงปลายหัวและถัดมาจะเป็นสายดิน ซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยใช้กันแล้ว

หัวแจ็ค 3.5 มม. มีใช้อย่างแพร่หลาย และใช้งานกับหัวอื่นๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ด้านหนึ่งเป็นหัวแจ็ค 3.5 มม. อีกด้านหนึ่ง
ของสายเป็นหัว RCA สีขาว-แดง ที่แยกเสียงซ้าย-ขวา ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับต่อระหว่างลำโพงกับภาคขยายครับ

3.5 and RCA

สำหรับผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัว หรือหน่วยงานของท่าน
  กรุณาก็อปปี้โค้ดข้างล่างนี้ เพื่ออ้างอิงแหล่งข่าวด้วยครับ ขอบคุณครับ:

สำหรับท่านไหนที่มี Facebook และนำข่าวสารไปแบ่งปันเพื่อนๆ เพียงกดปุ่มนี้ครับ